2015, ജനുവരി 28, ബുധനാഴ്‌ച

ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല

"ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല"
പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു,
പ്രണയിച്ചപ്പോഴും, പിന്നെ പൂത്തപ്പോഴും...

ചുംബിച്ചപ്പോഴും അങ്ങിനെതന്നെ:" ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല"

പിന്നെ പെയ്തു,നിറഞ്ഞു, കരഞ്ഞു,...
അപ്പോഴും കേട്ടു, "ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല"

ഒടുവില്‍ വിറങ്ങലിച്ച പാളങ്ങള്‍ക്ക്
എല്ലാം പകുത്തുനല്‍കി കാത്തുകിടക്കുമ്പോള്‍ ,
കാറ്റുവന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും:
"ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല,വരൂ, എന്‍റെയൂഞ്ഞാലില്‍കയറൂ"

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: