2015, ജനുവരി 26, തിങ്കളാഴ്‌ച

മഴയൊന്നു ചൂടാന്‍

മഴയൊന്നു ചൂടാന്‍
മിഴിയൊന്നു വേണം.

മിഴിയൊന്നു കാണ്മാന്‍
വഴിയൊന്നു വേണം

വഴിയൊന്നു താണ്ടാന്‍
വിധിയൊന്നു വേണം

വിധിയെ നീന്താന്‍
തിരയായ്‌ വരേണം.

(അലകളായ് നുരയ്ക്കണം , ഞരമ്പുകളില്‍...)

നുരകളായ് ചാറി,
കണമായ് ഇറ്റി,
നിണമായ് വറ്റി,
ഭൂമിയോട് പറ്റി....

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: