2015, ജനുവരി 7, ബുധനാഴ്‌ച

വേണം !

ഒരു പനിയായ് മാറണമെനിക്ക്
ആകൈകളുടെ ഇളംചൂടേല്‍ക്കുകവാന്‍..

ഒരു പൂവായ് മാറണം
ആചുണ്ടുകളുടെ സ്പര്‍ശനത്തിന്..

ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയായ് മാറണം
ആ മുടിക്കാട്ടില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുവാന്‍..

ഒരുരാഗമായ് മാറണം
ആ കര്‍ണ്ണ ങ്ങളില്‍ നിപതിക്കുവാന്‍...

പിന്നെയൊരു കുഞ്ഞായ്മാറി
ആ നറുംപാല്‍ നുകരണം, മത്തുപിടിച്ച് മയങ്ങണം!

എന്നിട്ടുറങ്ങണം,
ആ മടിത്തട്ടില്‍ വീണ്ടുമെഴുന്നേല്‍ക്കുവാന്‍ !!

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: