2016, ഫെബ്രുവരി 16, ചൊവ്വാഴ്ച

my refuge

Love is my refuge
My asylum
My contemplation

It's a
A conspiracy between two hearts
A very delicate transplantation surgery exercise!


Quite often it slips through the eye of the needle
 Finally Making a bridge with the blood
An inbuilt power bank

Vein full
And
Painful

എല്ലാ പകൽച്ചുഴികൾക്കും മേലേ
മേഘപ്പുതപ്പിനടിയിലായ്,
അലസരായുറങ്ങുന്നൂ
ആലിംഗനബദ്ധരായ്
രണ്ടു ഹൃദയങ്ങൾ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ