2016, ഫെബ്രുവരി 16, ചൊവ്വാഴ്ച

സാന്ദ്രം

നോക്കി നിൽക്കെ,
മഞ്ഞുകട്ടകളിലൂടെ
സൂര്യപ്രകാശം സാന്ദ്രമായ് കടന്നു വന്നു.
കണ്ണുകളപ്പോഴും
വെളിച്ചത്തിനു പിടി തരാതെ
തെന്നിമാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു..

ചവിട്ടി നിന്നിരുന്ന ഇലകളിൽ നിന്ന്
ഞരമ്പുകൾ എഴുന്നു വന്ന്
ശരീരമാകെ പടർന്നു കയറി.
ഒരൊറ്റച്ചിറക്
കൈയിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീഴുന്ന
അടയാളവാക്യത്തിനായി
പിന്നെയും കാത്തു...

1 അഭിപ്രായം: