2014, നവംബർ 16, ഞായറാഴ്‌ച

ഉത്സവം

പൂക്കളും, ശലഭങ്ങളും ചുംബനോല്സവം നടത്തുകയാണ്.

തുമ്പികള്‍ മുഖംവീര്‍പ്പി ച്ചു.. വണ്ടുകളുടെ കൊമ്പുകള്‍ ചുമന്നു

മരങ്ങള്‍ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി അഭിവാദ്യങ്ങള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു..
അണ്ണാറക്കണ്ണ്ന്മാര്‍ കൈയടിച്ചു..
പക്ഷികള്‍ അവരുടെമേല്‍ തൂവലുകള്‍ പൊഴിച്ചു....
മേഘങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്ന് സൂര്യന്‍ ഒളിഞ്ഞുനോക്കി.
.
ആകാശം status ഇട്ടു " ഫീലിംഗ് ഹാപ്പി"
സന്ധ്യ അതുനിലാവിനു share ചെയ്തു ,
ചന്ദ്രനെ tag ചെയ്തുകൊണ്ട് :)

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: