2014, ഒക്‌ടോബർ 11, ശനിയാഴ്‌ച

മിന്‍സാരഎനിക്ക് മിന്‍സാര എന്നു പേരുള്ള
ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അഛനാകണം.
  
പേരുപോലെ അപൂര്‍വയായ ഒരുകുട്ടി.

മഴപോലെ കരയുകയും,
നിലാവുപോലെ പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമവള്‍...

ഒരു പിങ്ക്കുട ചൂടിച്ചുകൊണ്ട് അവളോട് കലപില പറയണം
അവള്‍ക്കുതിന്നാന്‍ മുറുക്കുകഷണങ്ങള്‍ മടിയില്‍ കരുതണം..
ടോട്ടോച്ചാന്റെ കഥകള്‍ പറഞ്ഞ് അവളെ ഊട്ടണം,ഉറക്കണം..
ആകാശത്തിനുകീഴേ അവള്‍ സ്നേഹമായ് നിറയുമ്പോള്‍
ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിന് കെട്ടിച്ചുകൊടുക്കണം.. !

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: