2010, ജൂൺ 24, വ്യാഴാഴ്‌ച

നൂല്‍പ്പാലം

കൊച്ചൂ, നിനക്ക് ഞാന്‍
മറവിയുടെ മഷി പുരണ്ട
ഒരോര്‍മ്മപ്പുസ്തകം മാത്രം....

ദ്വെശതിന്റെ വരണ്ട കാറ്റ്
എന്‍റെ അവസാന കാല്പ്പടുകളെയും
നിന്നില്‍ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയുന്നു....

നമുക്കിടയില്‍ ഇപ്പോഴുള്ളത്
കാലം എന്നോ വലിച്ചുകെട്ടിയ
ഉലയുന്നൊരു നൂല്‍പ്പാലം മാത്രം.....

1 അഭിപ്രായം: